Realdolmen Education

Details

Excel Formulas and Functions Module 1

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

1 day(s)

MS Excel: Formules en Functies

Duur

1 dag

Doelgroep

Deze cursus beoogt mensen met een basiskennis MS Excel productiever te leren werken met formules en functies door de talrijke mogelijkheden te verkennen die MS Excel hierin biedt.

Voorkennis

Een goede kennis van de basisbeginselen MS Excel is noodzakelijk.

Leerdoel

Inzicht verwerven in en werken met formules en functies.

Methode

Klassikale training met aandacht voor individuele begeleiding en mogelijkheid tot het stellen van vragen. Aan de hand van oefeningen kan de cursist de mogelijkheden van het programma onmiddellijk in praktijk omzetten.

Beschrijving

MS Excel biedt een brede waaier aan berekenings -en analysemethodieken

We onderscheiden om te beginnen de formules van de functies, qua syntax en toepassing.

Dan zien we de verschillende manieren om formules te kopiëren. Ook het toepassen van relatieve en absolute cel verwijzingen komt aan de orde.

We gaan dan dieper in op de hulpmiddelen bij het maken en beheren van formules en functies.

Van een aantal essentiële functiecategorieën behandelen we telkens enkele basis functies en leren ze toepassen in verhelderende oefeningen..

Inhoud

 • Inleiding
  • Onderscheid formule en functie
  • Formules en functies invoeren, wijzigen, verwijderen (algemeen)
 • Formules
  • Onderdelen van formules
   • Argumenten (celadressen, constanten, ...)
   • Bewerkingstekens en prioriteit van berekenen
  • Berekeningen met percentages
  • Rekenen met datums
  • Rekenen met tijden
 • Functies
  • Soorten functies
   • Functiecategorieën
   • Indeling volgens aantal argumenten
  • De verschillende invoermethodes
  • Geneste functies
 • Formules en functies kopiëren
  • De mogelijke plak-methodes
  • Relatieve, absolute en gemengde celverwijzingen
 • Nuttige hulpmiddelen
  • Reeksnamen
  • Formules evalueren
  • Doelzoeken
 • De logische functie ALS (IF)
 • De zoekfunctie VERT.ZOEKEN (VLOOKUP)
 • De datum- en tijdfuncties VANDAAG (TODAY), NU (NOW), DATUM (DATE) en TIJD (TIME)
 • Enkele nuttige wiskundige functies
 • Enkele nuttige informatiefuncties