Realdolmen Education

Details

SharePoint 2010 for Power Users

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

1 day(s)

Doelgroep

Information Workers die Lists, Libraries en Sites willen aanmaken, beheren, of instellingen ervan willen wijzigen. Deze cursus richt zich ook tot ervaren SharePoint gebruikers die door hun directe collega's als Single Point of Contact aangesproken kunnen worden.

Voorkennis

Vertrouwd zijn met het programma "Sharepoint 2010 for Information Workers", of deze cursus gevolg hebben.

Doel

Na de cursus zijn de deelnemers in staat om SharePoint sites, Lists, Libraries en andere resources aan te maken en aan te passen. Zij hebben inzicht verworven in het bepalen van toegangsrechten op diverse niveaus, het beheer van sites in de Site Directory en het uitbreiden van resources i.f.v. de behoeften van een dienst of afdeling.

Methode

Klassikale opleiding die vooral gebaseerd is op praktijkoefeningen. Elke cursist beschikt hiertoe over een eigen werkstation.

Beschrijving

Deze cursus richt zich tot de geavanceerde Information Worker die meer wil weten over het creëren, aanpassen en beheren van Lists, Libraries en Sites.

Na een korte opfrissing van enkele basishandelingen nemen we de List en Library Settings onder de loep. Aangezien deze instellingen deels gebonden zijn aan het type List of Library gaan we dieper in op de onderlinge verschillen. Daarna bekijken we hoe diverse Lists en Libraries aangemaakt kunnen worden en welke instellingen hierbij essentieel zijn.

Vervolgens behandelen we enkele geavanceerde combinaties met MS Office 2010 (het creëren van Document Workspaces vanuit Word of Excel, Meeting Workspaces vanuit Outlook, het exporteren van Excellijsten naar SharePoint Lists, simultaan werken aan documenten, ...)

We bespreken het maken van Webpages, Web Part Pages en Websites. Voor deze laatste maken we ook het onderscheid tussen sites met of zonder overerving van rechten. We gaan dieper in op verschillende soorten Web Parts en hun mogelijkheden. Het luik Security omvat alle aspecten om toegangsrechten van het hoogste niveau (Website) tot het laagste niveau (Document, List Item) in te stellen. En andere luik omvat de diverse Site Settings om op Site niveau instellingen te wijzigen. Tenslotte bevat dit hoofdstuk de structuur van de Site Collection waarbinnen diverse resources en sites beheerd kunnen worden.

In het luik over Site Columns bekijken we de mogelijkheden om kolommen te maken die zinvolle informatie kunnen toevoegen aan bestaande lijsten en bibliotheken. We bespreken de mogelijkheden om via deze weg metadata aan documenten en lijst items te koppelen en deze eventueel te exporteren.

Tenslotte behandelen we Content Types, hun relatie met Site Columns en MS Office templates en de manier om ze te koppelen aan diverse resources.

Inhoud

 • Herhaling van enkele basishandelingen
  • Een praktische herhaling
  • Acties op Lists: sort, filter, views, exporteren, synchroniseren
  • Documenten wijzigen in Libraries met allerhande opties
 • List en Library Settings
  • Soorten Lists
  • Gemeenschappelijke Settings voor Lists
  • Specifieke Settings voor bepaalde resources
  • Relatie tussen Site Settings en List Settings
  • Soorten Libraries en hun Settings
  • Relatie tussen Site Settings en Library Settings
 • Geavanceerde combinaties met MS Office
  • Korte herhaling van enkele vaak voorkomende toepassingen
  • Creëren van Document Workspaces vanuit Word en/of Excel
  • Creëren van Meeting Workspaces vanuit Outlook
  • Workspaces updaten met behulp van het Document Management Task Pane
  • Workspaces updaten vanuit SharePoint
  • Synchroniseren van Excel Lists met SharePoint Lists
  • SharePoint documenten offline beschikbaar maken via MS Outlook
 • Webpages, Web Part Pages en Websites
  • Creëren van Webpages
  • Creëren van Web Part Pages
  • Soorten Web Parts en hun functionaliteit
  • Web Parts toevoegen, verwijderen en aanpassen
  • Soorten Website templates in SharePoint
  • Creëren van SharePoint Sites met overerving van rechten
  • Creëren van SharePoint Sites zonder overerving van rechten
  • Bepalen van toegangsrechten op diverse niveaus (Site, List en Library, Folder, ListItem en Document)
  • Maken en wijzigen van SharePoint Groups
  • Collega's aan groepen en/of sites toevoegen
  • Enkele belangrijke Site Settings
 • Site Columns
  • Doel van een Site Column
  • Site Columns maken en organiseren
  • Site Columns koppelen aan bestaande Lists
  • Site Columns en metadata
 • Content Types
  • Toepassingen van Content Types
  • Content Types voorzien van een Office Sjabloon
  • Koppeling van een Site Column aan een Content Type
  • Koppelen van Content Types aan bestaande Libraries