Realdolmen Education

Details

Word Mail Merge

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

0,5 day(s)

Doelgroep

Deze cursus richt zich tot elke Word-gebruiker die het samenvoegen onder de knie wil krijgen.

Voorkennis

Een basiskennis van Windows en een minimale ervaring in MS Word is noodzakelijk.

Doel

Deze cursus leert u briefomslagen, etiketten en dergelijke samen te voegen met gegevens uit een databestand.

Methode

Opleiding in klasverband met talrijke praktische oefeningen en intensieve interactie tussen lesgever en deelnemers.

Beschrijving

Het eerste luik van deze sessie behandelt de basishandelingen die nodig zijn om bv de adresgegevens uit een databestand samen te voegen met een brief. Vervolgens worden deze basishandelingen uitgebreid met het aanmaken van een databestand of het herbruiken van een eerder gemaakte brief.

Daarna bekijken we de mogelijkheden met enveloppen en etiketten. Meer specifiek het type enveloppe of etiket en de positionering van de gegevens hierop worden behandeld.

Tenslotte leert u ook hoe u de Contacts van Outlook kan gebruiken om een brief samen te voegen tot een persoonlijke mailing.

Inhoud

 • Afdruk samenvoegen: basishandelingen
  • Stap 1: Keuze van het documenttype
  • Stap 2: Een hoofddocument openen of aanmaken
  • Stap 3: Opstellen van het gegevensbestand
  • Stap 4: De brief schrijven
  • Stap 5: Afdrukvoorbeeld van brieven weergeven
  • Stap 6: Het samenvoegen voltooien
 • Enveloppen en etiketten
  • Adressen afdrukken op briefomslagen of etiketten
  • Briefomslagen en etiketten zelf aanmaken en gebruiken in Mail Merge
 • Combinaties met Outlook
  • Outlook-Contacts als database
  • Samenvoegen en verzenden via e-mail