Realdolmen Education

Details

Word Advanced

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

2 day(s)

Doelgroep

De cursus richt zich tot de gevorderde Word gebruiker, die geavanceerde technieken en werkmethodes onder de knie wil krijgen, en die het onderste uit de kan wil halen bij het gebruik van Word als tektverwerker.

Voorkennis

De cursus Word Introduction gevolgd hebben of door de dagelijkse ervaring met Word als gebruiksinstrument, beschikken over een voorkennis van gelijkwaardig niveau.

Doel

Word als tekstverwerker personaliseren en het gebruik ervan dermate optimaliseren, dat het programma als echt werkinstrument kan worden aangewend. Een groot aantal topics uit de cursus Introduction wordt in deze cursus onderwerp van automatisatie, zodat de gebruiker zelf in staat is om routinetaken met een minimale inspanning af te werken. De gebruiker leert werken met grote en complexe documenten.

Methode

Klassikale opleiding met aandacht voor individuele begeleiding. Aan de hand van oefeningen kan de cursist de mogelijkheden van het programma in de praktijk omzetten. Elke cursist beschikt over een eigen werkstation.

Beschrijving

Deze cursus richt zich voornamelijk tot mensen die hun documenten willen standaardiseren en mensen die moeten werken met grote documenten.

We vangen aan met een korte herhaling van de technieken die aangeleerd en ingeoefend werden tijdens de cursus Introduction en er wordt snel de overgang gemaakt naar het werken met secties, en de mogelijkheden ervan op gebied van pagina-instelling, kop- en voetteksten en krantenkolommen.

Standaardisatie vormt een volgend belangrijk hoofdstuk : Opmaakprofielen (=Stijlen), sjablonen en formulieren en velden krijgen de nodige aandacht.

Daarna wordt de richting ingeslagen van het werken met grotere documenten. Komen hierbij aan bod : het aanmaken van referentielijsten zoals inhoudstafels, het werken met voet- en eindnoten, bijschriften, kruisverwijzingen en bladwijzers alsook het beheer van hoofd- en subdocumenten. In dit stuk wordt ook aandacht besteed aan het invoegen en bewerken van grafische objecten.

Het gebruik van het samenvoegbeheer wordt ook uitgebreid toegelicht en wij bekijken ook hoe Word samenwerkt met andere programma's zoals Outlook en Access.

Tenslotte bekijken we ook even hoe u met meerdere personen aan een document kan samenwerken.

Inhoud

 • Basiskennis herhalen
  • Editeren van tekst
  • Opmaken van tekst (karakter en alinea)
  • Page Setup
  • Bestandsbeheer
 • Sjablonen
  • Sjablonen maken
  • Een nieuw document maken op basis van een sjabloon
  • Sjablonen wijzigen
  • Een bestaand bestand aan een ander sjabloon koppelen
 • Werken met velden
  • Velden toevoegen aan een document
  • Tonen van veldresultaten en veldcodes
  • Up-to-date maken van velden
  • Vergrendelen en ontgrendelen van een veld
  • Wijzigen van velden
  • Opmaken van een veldresultaat
  • Veldresultaat omzetten naar gewone tekst
  • Bewegen naar velden
  • Overzicht van sneltoetsen voor het gebruik van velden
 • Formulieren
  • Een formulier aanmaken
  • Formulier gebruiksklaar maken
  • Invullen en afdrukken van formulieren
 • Opmerkingen
  • Voorbereidende maatregelen
  • Een opmerking invoegen
  • Commentaren bekijken en bewerken
  • Opmerkingen verwijderen
  • Opties rond tekstballonnen en het revisievenster instellen
  • Opmerkingen afdrukken
 • Wijzigingen bijhouden
  • Wijzigingen markeren
  • Het uitzicht van de wijzigingen veranderen
  • Wijzigingen van gebruikers automatisch bijhouden en beveiligen
  • Wijzigingen aanvaarden of verwerpen
  • Een document met wijzigingen afdrukken
 • Documenten vergelijken en samenvoegen
  • Meerdere versies van één document
  • Manueel meerdere versies maken
  • Automatisch meerdere versies laten maken
  • Een oudere versie bekijken
  • Een versie verwijderen
 • Beveiligen tegen wijzigingen
 • Opmaakprofielen in Word
  • Stijlen aanmaken en wijzigen
  • Stijlen Uitwisselen tussen documenten en/of templates
 • Sectie-opmaak versus pagina-opmaak
  • Het doel van secties
  • Kop- en voetteksten in documenten met en zonder secties
 • Building blocks en quick parts
  • Definitie
  • Hoe deze nieuwe elementen gebruiken?
 • Werken met complexere documenten
  • Inhoudstafel en index voor tekst
  • Eind- en voetnoten
  • Bijschriften bij tabellen en figuren
  • Kruisverwijzingen
  • Bladwijzers
  • Werken met hoofd- en subdocumenten
 • Afdruk samenvoegen
  • Basishandelingen
   • Stap 1: Keuze van het documenttype
   • Stap 2: Een hoofddocument openen of aanmaken
   • Stap 3: Opstellen van het gegevensbestand
   • Stap 4: De brief schrijven
   • Stap 5: Afdrukvoorbeeld van brieven weergeven
   • Stap 6: Het samenvoegen voltooien
  • Enveloppen en etiketten
   • Adressen afdrukken op briefomslagen of etiketten
   • Briefomslagen en etiketten zelf aanmaken en gebruiken in Mail Merge
  • Combinaties met Outlook
   • Outlook-Contacts als database
   • Samenvoegen en verzenden via e-mail