Realdolmen Education

Details

UNIX and Linux Basics

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

3 day(s)

Doelgroep

Gedreven PC gebruikers, ontwikkelaars, systeembeheerders of andere professionele informatici die naar het Linux/Unix Operating Systeem willen overschakelen.

Voorkennis

Kennis van PC-gebruik in het algemeen, en van een ander operating systeem in het bijzonder (zoals MS Windows of Mac OS) is ten zeerste aan te raden.

Doel

Het vlot kunnen gebruiken van een commerciële Linux/Unix distributie en vertrouwd worden met een Linux/UNIX omgeving.

Methode

Klassieke training, waarbij alle aspecten van de theoretische uiteenzetting in realistische scenario's uitgeprobeerd worden. De gebruiker krijgt uitgebreid de gelegenheid om te experimenteren en vragen te stellen. Iedere cursist beschikt over een eigen werkstation.

Beschrijving

Deze cursus duikt in de wereld van UNIX, gebruik makend van de open source implementatie van dit operating systeem, Linux.Hij introduceert zowel de niet-grafische als de grafische omgevingen van Linux/UNIX, en toont deze vanuit gebruikers-oogpunt.

De cursist als gebruiker van het Linux/Unix systeem leert geldig inloggen en afsluiten, het bestandssysteem exploiteren,omgaan met lijncommando's, en met het grafische X-Windows systeem.Hij leert tekstverwerkers, mailclients, internetbrowsers, text editors, viewers en printers gebruiken en de grafische omgeving naar eigen smaak verpersoonlijken. Voorts krijgt hij een overzicht van de diverse tools en applicaties die in de Linux/Unix omgeving beschikbaar zijn.

Vanwege de "General Public Licence" van Linux, is het voor deze cursus mogelijk elke cursist de eigenlijke software voor de gebruikte Linux distributie te bezorgen.Wij kiezen voor een commerciële Linux distributie met groot marktaandeel ( RedHat, SuSe of Debian ).De technische documentatie van deze distributie die van toepassing is op de behandelde onderwerpen uit deze cursus wordt met het overige cursusmateriaal ter beschikking gesteld.

Inhoud

 • Introductie
  • Unix roots
  • Relatie UNIX en Linux
  • Ontstaan van Linux
  • Introductie tot schijfpartitionering
  • Linux partities
  • Linux en Windows op dezelfde PC
 • De eerste stappen in Linux/Unix
  • Terminologie
  • Aanloggen in Linux
  • Creatie van user accounts
  • Switchen tussen user accounts via su
  • Paswoorden wijzigen via passwd
  • Virtuele consoles
  • Gebruik van de grafische desktop
  • Gebruik van het Control Center om je systeem beter te leren kennen
  • Afloggen en shutdown van het systeem
 • Het Linux en Unix filesysteem
  • Linux file-namen
  • File types : ordinary files, directories, special files en links
  • File-karakteristieken
  • De hiërarchische file structuur
  • De Linux/Unix filestructuur
  • Mounten en unmounten van filesystems
  • Automatisch mounten van filesystems
  • Werken met cdroms en diskettes
  • Het /proc filesystem
  • Praktische oefeningen
 • Shell prompt basis
  • Introductie tot het gebruik van de shell
  • Gebruik van de command line
  • Help opvragen
  • Current directory en parent directory
  • Uitlijsten van de directory-inhoud via ls
  • Opzoeken van files via find, whereis en locate
  • Wildcard karakters
  • Lezen van de file inhoud via cat, more, less, head en tail
  • Gebruik van redirection technieken
  • Gebruik van pipes
  • Opzoeken van files gebaseerd op hun inhoud : grep, fgrep en egrep
  • Shell omgevingsvariabelen : soorten, display ,wijzigen en creëren
  • Exporteren en sourcen van omgevingsvariabelen
  • Shell customisatie: globale en lokale wijzigingen
  • Speciale commondolijn contructies
  • Create, gebruik en delete van aliassen
  • Praktische oefeningen
 • Beheer van files en directories
  • Creatie en verwijderen van files en directories
  • Copiëren en verplaatsen van files en directories
  • Aanmaken van links
  • Owner en group verbonden met files en directories
  • Gebruik van groups bij het opzetten van security
  • Authorisaties toegekend aan files en directories
  • Wijzigen van authorisaties en default authorisaties
  • Sorteer tools
  • Backup tools : tar en cpio
  • Compression tools : gzip, bzip2 en zip
  • Afdrukken van files : pr en lpr
  • Print-queue beheer : lpq en lprm
  • Text editing via vi, emacs en pico
  • Praktische oefeningen
 • Shell scripts schrijven
  • Stappen in het schrijven en uitvoeren van shell scripts
  • Shell script argumenten
  • Logische testen (if...then...else)
  • Loops in shell scripts (while, until, for en select)
  • Loops onderbreken via break en continue
  • Gebruik van de case instructie
  • Uitvoering van shell scripts
  • Praktische oefeningen
 • Gebruik van de Grafische Desktop
  • Basisbegrippen
  • Keuze van een grafische desktop : KDE versus Gnome
  • Gebruik van het menu systeem
  • Customisatie en gebruik van het panel
  • Customisatie en gebruik van de desktop (iconen)
  • File Management via Nautilus en Konqueror
  • Associëren van file types en applicaties
  • Gebruik van het Control Center om uw systeem te leren kennen
  • Printer configuratie
  • Praktische oefeningen
 • Applicaties in de grafische desktop
  • Web browsing : Mozilla Navigator, Konqueror , Galeon,...
  • E-mail : Evolution, Mozilla Mail en Kmail
  • Office applicaties : OpenOffice, Koffice en Gnome Office
  • Text editors en (PDF-)viewers
  • Multimedia : audio, video, images en grafische tools : een overzicht
  • Systeem tools : User en group management, terminal emulatie, package management, allerlei configuration tools, systeem log view, performance monitor, printer queue management,...
  • Andere tools : files archiveren via File-Roller, cd schrijvers, klok, rekenmachine, clipboard,...
  • Praktische oefeningen