Realdolmen Education

Details

RPG Modernization: ILE

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

2 day(s)

Doelgroep

Traditionele RPG ontwikkelaars (op IBM i)

Voorkennis

Standaard kennis van het platform (PDM, SEU, …) en de programmeertaal RPG III

Doel

Na de cursus gevolgd te hebben, zal de deelnemer inzicht verkregen hebben in de meer moderne programmeertechnieken die beschikbaar zijn op het IBM i platform. Hij of zij zal in staat zijn de Integrated Language Environment (ILE) beter te begrijpen en heeft alvast leren programmeren met een meer modulaire aanpak waarbij zaken als herbruikbaarheid, leesbaarheid en efficiëntie altijd in het achterhoofd dienen te worden gehouden.

Methode

Klassikale opleiding afgewisseld met oefeningen. Elke cursist beschikt voor het uitvoeren van de oefeningen over een eigen werkstation.

Beschrijving

Midden jaren 90 al werd de Integrated Language Environment op IBM i een feit en toch misstaat deze sessie naar onze mening niet binnen deze RPG modernisatie opleiding.De vele voordelen van deze modulaire aanpak (zoals performance, herbruikbaarheid en code integratie zelf ... CL, RPG, Java, etc.) zijn wellicht alom gekend.En toch merken we dat veel traditionele RPG ontwikkelaars hier nog (te) weinig mee doen.Velen verdwalen ook in een bos van procedures, modules, serviceprograms en binding, waardoor bij sommigen het ILE-concept als last wordt ervaren, terwijl een beetje uitleg wonderen kan doen.Op twee dagen zullen we de zaken voor u op een rijtje zetten en bieden we de stevige basis die nodig is om echt met ILE aan de slag te gaan.

We beginnen met een korte introductie in de Integrated Language Environment (ILE), waarna de verschillende aspecten van ILE in meer detail worden toegelicht.Er zal uitleg en inzicht worden verschaft in zaken als procedures en prototyping, alsook in de meer specifieke onderwerpen zoals modules, service programma’s en binding concepten zelf.Tussendoor zullen ook tijdens deze opleiding diverse oefenmomenten worden voorzien.In het grootste deel van de cursus leert de cursist zelf programmeren in RPG free format en wordt database access aangeleerd middels embedded SQL.Hierbij is ruimschoots tijd om zelf met het geleerde aan de slag te gaan tijdens praktische oefeningen.

Inhoud

  • Integrated language Environment (ILE)
  • Procedures en prototypes
  • Modules, service programs en binding
  • Activation groups (necessary basics)
  • Hands-on: ILE (diverse opdrachten)