Realdolmen Education

Details

RPG Modernization: Embedded SQL

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

1 day(s)

Doelgroep

Traditionele RPG ontwikkelaars (op IBM i)

Voorkennis

Standaard kennis van het platform (PDM, SEU, …), een eenvoudige SQL basis (DML, dus SELECT, UPDATE, DELETE, …) en de programmeertaal RPG III.

Doel

Na de cursus gevolgd te hebben, zal de deelnemer het verschil kennen tussen programma types RPG, RPGLE, SQLRPG en SQLRPGLE alsook het bestaan kennen van de SQL precompiler. Hij of zij zal SQL statements in RPG (ook in /free) kunnen inbouwen en de voordelen kennen. Zowel het gebruik met als zonder cursor zullen aan bod zijn gekomen.

Methode

Klassikale opleiding afgewisseld met oefeningen. Elke cursist beschikt voor het uitvoeren van de oefeningen over een eigen werkstation.

Beschrijving

De tijd dat SQL op IBM i synoniem stond aan slechte performantie is al lang verleden tijd.SQL is niet voor niets een universele standaard (uitwisselbaar) en het geeft op ons platform ook een grotere functionaliteit dan de traditionele benadering.F-specs kunnen achterwege worden gelaten, leesbaarheid gaat opnieuw de hoogte in, code kan eventueel van andere platformen worden overgenomen en dB wijzigingen zullen niet langer meteen tot level checks leiden (waardoor de halve applicatie dus niet meer meteen gehercompileerd moet worden).Embedded SQL geeft de mogelijkheid om bestanden, die voorheen in programmatuur zaten vastgeroest, weer in de juiste laag te plaatsen.

Na de noodzakelijke theoretische basis zal de aandacht gaan naar de praktijk.De inbouw van SQL statements in een RPG programma (embedded) wordt stapsgewijs aangebracht (eerst eenvoudig zonder cursor en vervolgens de meer krachtige manier van werken).Tussendoor krijgen deelnemers kans beide methodes zelf uit te voeren middels oefeningen.

Inhoud

  • dB access (middels SQL)
  • Embedded SQL
  • Gebruik van de cursor
  • Hands-on: embedded SQL