Realdolmen Education

Details

Managing Projects with Microsoft Project Professional

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

3 day(s)

Doelgroep

Deze cursus richt zich tot iedereen die op een gestructureerde manier projecten wenst te beheren, op te volgen en te optimaliseren op PC.

Voorkennis

Een algemene kennis van de basisprincipes en manipulaties van Windows is vereist. Notie hebben van projectmanagement in de praktijk is een meerwaarde bij het volgen van deze cursus.

Doel

Een duidelijk inzicht verwerven in de basiscomponenten, mogelijkheden en principes van MS Project. Zelfstandig uitwerken van gestructureerde projecten in MS Project.

Methode

Klassikale training met individuele begeleiding. Aan de hand van demo's en oefeningen zet de cursist de mogelijkheden van het programma in praktijk om. Elke cursist beschikt hiervoor over een eigen werkstation.

Beschrijving

Microsoft Project is een programma voor Project Management. Dit betekent dat het de Project Manager kan assisteren bij het opmaken, opvolgenen rapporteren van projecten. Door de grafische (MS Windows) gebruikersinterface biedt het tal van presentatiemogelijkheden voor de verschillende planningsgegevensen is het eenvoudig om aan te leren en te gebruiken.

In de verschillende taken die met Microsoft Project kunnen uitgevoerd worden, onderscheiden we 3 hoofdcategorieën:

·Aanmaken van het project: door het opstellen van de deeltaken van het project, het aangeven van de middelen die voor elke taak vereist zijn, evenals het aanduiden van de relaties tussen takenen van tijdsinformatie.Steunend op de ingebrachte gegevens zal Microsoft Project een schema voor het project berekenen. Hierdoor kan de Project Manager voorzien wanneer welke taak beëindigd zal zijn, hoe de taken verdeeld zijn over de beschikbare middelenen hoeveel elke taak zal kosten.Op basis van deze gegevens kan de Project Manager de data aanpassen in functie van een kortere tijdsduur, een lagere kost, ..

·Opvolgen van het project: door het invoeren van reële gegevens betreffende start- en einddata, kosten, gebruik van middelen. Microsoft Project kan dan de verschillen tussen de oorspronkelijke planningen de feitelijke uitvoering ervan, op verschillende manieren aantonen.Deze informatie kan dan door de Project Manager gebruikt worden voor het bijsturen van de oorspronkelijke planning.

·Rapporteren: met behulp van de verschillende standaardrapporten, of zelf aangemaakte rapporten, kan de Project Manager op een overzichtelijke wijze informatie doorgeven aan derdenen dit zowel in de aanmaakfase als in de opvolgingsfase.

Inhoud

 • Overzicht van de mogelijkheden van MS Project.
 • Invoeren van de algemene projectinformatie
  • Scheduling vanaf de start-datum of vanaf de einddatum
  • Invoeren van de projectkalender
  • Invoeren van de naam van het project, projectmanager, bedrijf of departement,...
  • Wijzigen van de standaardinstellingen : munteenheid, datum-voorstelling, project-summary-task, ...
 • Invoeren van de project-activiteiten
  • Werken op de Gannt-chart view
   • Invoeren van taken : naam, duurtijd
   • Werken met summary en subtasks
   • Bepalen van de project-milestones
   • Relaties leggen tussen tasks (FS, SS, FF, SF)
   • Lag en Lead gebruiken
   • Datum-Beperkingen
   • Deadlines leggen op taken
   • WBS-code van taken en outlining
   • Documentatie ivm taken
   • Weerkerende taken definiëren
   • Weergave en interpretatie van het Kritieke Pad - definitie en gebruik van Slack
 • Invoeren van Resources
  • Werken op de resource-sheet view
   • Invoeren van Resource-gegevens : naam, material label, max. units
   • Soorten resources : work, material en cost
   • Standaardkostprijs, overuren en vaste kosten
   • Kalender van resources vs. beschikbaarheid van resources
   • Documentatie ivm resources
   • Kosten-wijzigingen doorheen de tijd
   • Gebruik van diverse kosten-tarieven
 • Resources koppelen aan taken
  • Toewijzen van resources aan taken
   • Gebruik van de "Split Screen" methode
   • Gebruik van het "Assign resources" icoon
   • Gebruik van de "Resource Name' kolom
   • Gebruik van het "Task Information" window
   • Belang van het task type
   • Effort Driven Scheduling
 • Opsporen van over-en onderallocaties van resources
  • Gebruik van de Resource-sheet view
  • Gebruik van de Resource-grafiek
  • Gebruik van de Resource-usage view
  • Oplossen van overallocaties
   • Automatisch
   • Manueel
 • Kostencalculatie van het project
  • Totale kosten van het project
  • Kosten per taak op de task-usage view
  • Kosten per resource op de resource-usage view
 • Gebruik van kalenders
  • Soorten kalenders : project - taak - resource
  • Wijzigen van een bestaande kalender
  • Aanmaken van een nieuwe kalender
  • Toewijzen van een kalender aan taken en resources
 • Opvolging van het project (tracking)
  • Opslaan van de baseline
  • Invoeren van de actuele gegevens
  • Actuele gegevens vergelijken met de baseline
  • Werken met een interimplan
  • Update van het project
  • Herplanning van het project
 • Customiseren van de project-views
  • Customiseren van de Gannt-Chart
  • Werken met data-velden : gebruik van tabellen
  • Gebruik van customiseerbare velden
  • Werken met groupen, sorteren en filters
  • Creatie van uw persoonlijke views
  • Werken met de Organizer voor het beheer van views, tabellen, filters, kalenders,...
 • Export van project-data
  • Office printing
  • Voorgedefinieerde rapporten bekijken, bewerken en afdrukken
  • Een eigen rapport creëren
  • Export naar Image
  • Export naar Excel
  • Interface met MS-Office (Visio, Powerpoint,...)
 • Werken met meerdere projecten
  • Gebruik van project-templates
  • Gebruik van subprojecten en geconsolideerd project
  • Relaties leggen tussen projecten
  • Werken met een resource pool
 • Introductie tot "Enterprise Project Management"
  • Microsoft Project Server
   • Activiteiten die de projectmanager kan uitvoeren
   • Activiteiten die de beheerder van Project Server kan uitvoeren
   • Activiteiten die de resources kunnen uitvoeren
   • Activiteiten die het bedrijfsmanagement kan uitvoeren