Realdolmen Education

Details

PRINCE2® Practitioner, Powered by D-ICT

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

3 day(s)

Doelgroep

Deze cursus is vooral geschikt voor mensen die een of meer projecten managen of in de nabije toekomst gaan managen en (daarom) het examen PRINCE2® Practitioner willen afleggen.

Voorkennis

Hoewel er geen toegangseis voor deze cursus is, bevelen wij wel aan dat deelnemers – tenminste – hebben deelgenomen aan een PRINCE2® Foundation cursus. Om echter aan het examen deel te mogen nemen moet men met succes het examen PRINCE2® Foundation hebben afgelegd!

Doel

Deze cursus is bedoeld om de PRINCE2® methode in meer detail te leren, te begrijpen en toe te kunnen passen in een project omgeving. Ook is de cursus bedoeld om de deelnemers voor te bereiden op het officiële PRINCE2® Practitioner examen.

Methode

Instructor-led workshop met praktische oefeningen.

Beschrijving

Bij deze 3-daagse training wordt eerst een kort overzichtvan de theorie gegeven. Daarnaast is er ook aandacht voor het doen van oefeningen. De laatste middag is bestemd voor het examen.

Deze cursus is de ideale voorbereiding op een PRINCE2® Practitioner examen en wordt gegeven door een geaccrediteerde PRINCE2® trainer.

Geslaagde kandidaten moeten er rekening mee houden dat het certificaat 5 jaar geldig is. Uiterlijk een half jaar na afloop van deze termijn kan men een verkort examen doen teneinde een nieuwe periode van 5 jaar te laten ingaan. Het is niet verplicht dit Re-registratie examen te doen, maar dan is de consequentie dat men niet meer kan aantonen dat men (nog steeds) beschikt over de vereiste kennis van een PRINCE2 Practitioner!

Deelnemers moeten er rekening mee houden dat enig huiswerk noodzakelijk is. Het betreft ongeveer 1 uur op de eerste avond en 2 uur op de laatste (of enige) avond om een (deel van een) oefenexamen te maken.

PRINCE2® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited

Inhoud

 • Principes
  • Voortdurende zakelijke verantwoording
  • Leren uit ervaringen
  • Focus op producten
  • Manage by exception
  • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
  • Managen per fase
  • Aanpassen aan de projectomgeving
 • Thema′s
  • Organisatie
  • Business case
  • Risico
  • Kwaliteit
  • Risico
  • Wijziging
  • Voortgang
 • Processen
  • Opstarten van een project
  • Sturen van een project
  • Initiëren van een project
  • Initiëren van een project
  • Managen van een fase overgang
  • Managen van de product oplevering
  • Managen van de product oplevering
 • Aanpassen aan het project