Realdolmen Education

Details

Creating and Maintaining PowerPoint Masters and Templates

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

0,5 day(s)

Doelgroep

Deze cursus richt zich tot alle PC-gebruikers die van PowerPoint Masters en Templates het fijne willen weten.

Voorkennis

Een basiskennis van Windows alsook een minimale vertrouwdheid met PowerPoint is voor deze cursus wenselijk.

Doel

Na deze cursus zal u in staat zijn om masters samen te stellen, ze te onderhouden en ze toe te passen. U zal ook bestaande presentaties van andere masters kunnen voorzien.

Methode

Opleiding in klasverband met talrijke praktische oefeningen en intensieve interactie tussen lesgever en deelnemers.

Beschrijving

We starten met een situering van hoe masters zich ten opzichte van slides gedragen en welke soorten masters in het programma voorzien zijn.

Daarna gaan we dieper in op het concrete ontwerp van een master. We behandelen er de verschillende inhoudelijke elementen alsook de verschillende layouts die door PowerPoint aangeboden worden. Ook de interactie tussen de verschillende layouts binnen een master, alsook het praktisch gebruik ervan nemen we onder de loep.

Tenslotte bespreken we de templates van PowerPoint en welk nut ze hebben in combinatie met de toepassing van masters.

Inhoud

 • Masters
  • Omschrijving
  • De verschillende types van masters
  • Slide layouts
 • Overzicht van de elementen die in een master worden ingevoegd
  • Het ontwerp van de master van de presentatie
  • Opmaak van tekst
  • Invoegen van figuren, logo's, tabellen en grafieken
  • Bijkomende info (datum en tijd, kop- en voetteksten, slide nummers)
 • Het praktisch gebruik van masters
  • Een presentatie maken op basis van een master
  • Een presentatie opslaan als master
  • Bestaande masters binnen een presentatie verwisselen
  • Werken met meerdere masters binnen 1 presentatie
  • Koppelen van masters aan een template
  • Bestaande templates wijzigen