Realdolmen Education

Details

Writing SQL Queries for Oracle DB

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

2 day(s)

Doelgroep

Analist-programmeurs, technisch ontwerpers, DBA’s, functionele analisten.

Voorkennis

Enkel Windows ervaring is vereist.

Doel

Na de cursus gevolgd te hebben, zal de deelnemer in staat zijn de gegevens van een Oracle database te benaderen en objecten te creëren. Hij zal een goede kennis vergaard hebben van SQL en zal kunnen gebruik maken van de SQL*Plus interface.

Methode

Klassikale opleiding afgewisseld met oefeningen. Elke cursist beschikt voor het uitvoeren van de oefeningen over een eigen werkstation.

Beschrijving

Na een korte beschrijving van relationele concepten en van de Oracle objecten, wordt er uitvoerig besproken hoe men gegevens van een Oracle database kan manipuleren door middel van SQL Data Manipulation Language (DML) statements. Naast de basis SELECT-vorm, leert de cursist ook meer complexe queries op te bouwen (joins, subqueries, groepsfuncties). Nadien komen de statements voor het wijzigen van de gegevens aan bod (INSERT, UPDATE, DELETE).

In het tweede deel leert de cursist de Data Definition Language (DDL) gebruiken om database objecten te creëren (tabellen, views, indexen, sequences, synoniemen). Hij leert de integriteit van de database te garanderen aan de hand van constraints. Er wordt kort ingegaan op het consulteren van de data dictionary. Tot slot worden de belangrijkste concepten van Oracle security aangehaald.

Tijdens de oefeningen komen de belangrijkste commando’s van de SQL*Plus omgeving aan bod.

Inhoud

 • Inleiding
 • Data Manipulation Language
  • SELECT
   • Basisvorm
   • SELECT DISTINCT
   • CASE
   • Expressies en voorwaarden
   • ORDER BY
   • IN, BETWEEN, LIKE
   • NULL waarden
   • Rijfuncties
   • Groepsfuncties en GROUP BY ... HAVING
   • Datatypes
   • Hiërarchische queries
   • JOIN (CROSS, INNER, OUTER)
   • UNION, INTERSECT, MINUS
   • Subqueries : IN, ALL, ANY/SOME, EXISTS
  • UPDATE
  • INSERT
  • MERGE
  • DELETE
 • Data Definition Language
  • CREATE
   • TABLE
   • INDEX
   • VIEW
   • MATERIALIZED VIEW
   • SEQUENCE
   • COMMENT
   • SYNONYM
   • CLUSTER
  • ALTER
  • DROP
  • Data dictionary views
 • Integriteit
  • Primaire sleutels en entiteits-integriteit
  • Vreemde sleutels en referentiële integriteit
  • De rol van database triggers bij integriteitsbewaking
 • Data Control Language
  • COMMIT
  • SAVEPOINT
  • ROLLBACK
 • Security
  • Users en roles
  • Beheer van privileges via GRANT en REVOKE
 • SQL*Plus Commando's
 • Oefeningen