Realdolmen Education

Details

MapInfo Professional Essentials

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

3 day(s)

Doelgroep

Iedereen die snel aan de slag wil met een krachtig desktop GIS-pakket met een eenvoudige interface.

Voorkennis

Windows

Doel

Wie de cursus gevolgd heeft, beschikt over een grondige theoretische kennis en praktische ervaring in de basisprincipes van de software. Naast bekijken van data en opmaken van analyses (thematische kaarten en queries) zal de cursist ook eigen data kunnen importeren én aanmaken.

Methode

Klassikale training afgewisseld met oefeningen op basis van door RealDolmen ontwikkeld cursusmateriaal.

Beschrijving

We beginnen met een korte inleiding over GIS waarbij een aantal basisbegrippen zoals kaartprojecties, raster en vectorformaat, overlay, buffering, digitaal terrein model, ... uitgelegd worden.

Tijdens een eerste oefening maakt de cursist zich vertrouwd met de MapInfo omgeving en leert hij de beginselen van MapInfo Professional kennen. Er wordt onmiddellijk een thematische kaart gemaakt die klaar is om af te drukken.

Vervolgens behandelen we, met behulp van Nederlandstalige oefeningen en kaartmateriaal uit België, de volgende functionaliteiten en tools:

Het bekijken van gegevens in tabel- en kaartvorm met de verschillende MapInfo-vensters, het selecteren van gegevens, het bevragen van gegevens om ze te analyseren, het opmaken van een leesbare kaart door de verschillende lagen te schikken, het importeren van data uit verschillende bronnen, het aanmaken en wijzigen van eigen data, het maken van verschillende soorten thematische kaarten om data begrijpelijk voor te stellen, het opmaken van afdrukken (inclusief legende), het creëren en gebruiken van buffers, het integreren van je werk in een rapport, het gebruiken van de extra tools in MapInfo.

We eindigen met een uitgebreide geïntegreerde oefening. De cursist zal de opgedane kennis gebruiken om een concreet ruimtelijk probleem op te lossen. Er is ook ruimte om in te gaan op vragen van de deelnemers.

Inhoud

 • Inleiding
  • Wat is GIS?
  • Enkele begrippen in GIS - kaartprojecties, raster en vector-formaat, overlay, buffering, digitaal terrein model, ...
  • Enkele begrippen in MapInfo aan de hand van een demo
 • Bekijken van data
  • • De structuur van een MapInfo table
  • • Opvragen van de geografische data
  • • Opvragen van alfanumerische data
  • • Informatie opvragen
  • • Selecteren van records
  • • Maken van een grafiek
  • • Thematische kaart
  • • Zoomen
  • • Bewaren in een Workspace
  • • Kaartinstellingen aanpassen
  • • Help en documentatie gebruiken
 • Werken met data in meerdere lagen
  • • Beheren van lagen
  • • Schikken van lagen
  • • Weergave wijzigen
  • • Lagen toevoegen en verwijderen
  • • Zoomen
  • • Bewaren van lagen
 • Data in andere formaten
  • • Gebruik van rasterlagen
  • • Gebruik van ESRI Shapefile
  • • Gebruik van alfanumerische data in MS Excel, dBase, MS Access, …
  • • Gebruik van andere GIS-formaten (DWG, MID/MIF)
  • • Gebruik van Web Services (WMS, WFS, CSW)
 • Labels
  • • Interactief labelen
  • • Automatisch labelen
  • • Bewerken labels
  • • Anti-aliasing en doorschijnendheid
  • • Bewaren van labels
  • • Verwijderen labels
 • Selecteren en afleiden van data
  • • Kleur geselecteerde objecten instellen
  • • Geografisch selecteren
  • • Selecteren op alfanumerische data
  • • Bewaren selecties
  • • Selecteren met SQL-Select (afgeleide waarden, gecombineerde selecties)
 • Thematische kaarten
  • • Soorten thematische kaarten
  • • Thematisch karteren van punten (creëren, wijzigen, klasseindelingen kiezen, ...)
  • • Thematisch karteren van polygonen
  • • Thematisch karteren van lijnen
 • Punten op de kaart plaatsen
  • • Creëren van punten m.b.v. hun coördinaten
  • • Geocoderen
  • • Hotlink
 • Invoeren van eigen data en wijzigen van data
  • • Tekenen op de 'Cosmetic layer'
  • • Maken van een nieuwe laag, definitie van een table
  • • Tekenen van symbolen
  • • Gebruik van eigen symbolen
  • • Tekenen van lijnen en snappen
  • • Tekenen van polygonen
 • Buffers
  • • Aanmaken van een buffer
  • • Bewaren van een buffer
  • • Gebruik van een buffer
 • Redistricting
  • • Optimaliseren van een werkverdeling in regio's
 • Afdrukken via Layouts en exporteren naar rapporten
  • • Aanmaken van een legende
  • • Opmaak van een layout (Afdrukken van één scherm (window) met legende, verschuiven van elementen, afdrukken van meerdere vensters, titel toevoegen, ...)
  • • Afdrukken op een genormaliseerde schaal
  • • Je werk integreren in een rapport buiten MapInfo Pro
 • Tool Manager
  • • Laden van een tool
  • • Standaardtools van MapInfo
  • • Laden van een tool
 • Algemene Oefening