Realdolmen Education

Details

Access Module 4 - Automating Databases without Programming

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

1 day(s)

MS Access: Module 4 – Databases automatiseren zonder programmeren

Duur

1 dag

Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle gebruikers die taken in een bestaande database willen automatiseren zonder VBA-code te schrijven.

Voorkennis

De cursus "MS Access: Databses aanmaken en gebruiken" hebben gevolgd of ervaring hebben met het gebruik van MS Access. Tabellen, relaties, query’s, formulieren en rapporten kunnen maken. Een goede kennis van werken in een Windows-omgeving en bestandsbeheer is noodzakelijk.

Leerdoel

Verkennen van wizards, eigenschappen, voorwaardelijke opmaak en macro's om taken in een MS Access-database te kunnen automatiseren.

Methode

Klassikale training, waarbij het automatiseren van taken in een bestaande database de rode draad doorheen de cursus is. Dankzij specifieke problemen zal de theorie direct verbonden zijn met de praktijk.

Beschrijving

De cursisten starten met het raadplegen van een bestaande database met tabellen, relaties, query's formulieren en rapporten. Eerst gebruiken we de wizards in de verschillende database-objecten. We behandelen uitvoerig de eigenschappen van formulieren, rapporten en besturingselementen. Via voorwaardelijke opmaak passen we automatische opmaak toe in formulieren en rapporten. Met verschillende types macro's en soorten macro-acties wordt de databank verder geautomatiseerd.

Inhoud

 • Inleiding
  • Middelen om taken te automatiseren
  • Voorbereiding (analyse van te automatiseren taken)
 • Beschikbare Wizards gebruiken
 • Eigenschappen van formulieren, rapporten en besturingselementen
 • Voorwaardelijke opmaak toepassen op formulieren en rapporten
 • Macro's
  • Onafhankelijke macro's maken
  • Ingesloten macro's maken
  • Acties toevoegen en beheren
  • Onafhankelijke en ingesloten macro's uitvoeren
   • Een macro debuggen
  • Program flow in macro's
   • Commentaar toevoegen
   • Voorwaarden in macro's
   • Sub-macro's
   • Macro-acties groeperen
   • Foutafhandeling toevoegen aan een macro
  • Data macro's
   • Inleiding
   • Een event-driven data macro maken
   • Een benoemde data macro maken