Realdolmen Education

Details

Access Module 1 - Designing and Creating Databases

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

1 day(s)

MS Access: Module 1 - MS Access: Module 1 - Databases ontwerpen en maken

Duur

1 dag

Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle gebruikers die nieuwe databases willen bouwen of die een bestaande database willen wijzigen voor het beheren en raadplegen van gegevens.

Voorkennis

Een goede kennis van werken in een Windows-omgeving en bestandsbeheer is noodzakelijk. Kennis van MS Excel of andere databaseprogramma's is een pluspunt.

Leerdoel

Begrijpen van databaseterminologie. Een relationele database kunnen bouwen. Gegevens kunnen beheren en raadplegen via gerelateerde tabellen.

Methode

Klassikale training met individuele begeleiding, waarbij een nieuw op te bouwen relationele database de rode draad doorheen de cursus vormt. Dankzij concrete probleemstellingen zal de theorie direct aan de praktijk gekoppeld worden.

Beschrijving

Bij het aanleren van een programma zoals MS Access, staat men best vooraf even stil bij de manier waarop een databank opgebouwd wordt. MS Access behoort tot de Microsoft Office-suite. Toch is het op vele vlakken een buitenbeentje. Andere Microsoft Office-toepassingen kan men gemakkelijk modulair aanleren. MS Access daarentegen vergt een conceptuele benadering.

Dat maakt dat het tijd kost vooraleer de werking van het programma duidelijk is. Eens zover, kan men de vruchten ervan plukken. Elke database is gestructureerd volgens een aantal identieke principes.

Access verschilt van de andere Microsoft Office toepassingen in waartoe het wordt aangewend. De behoeften hierin zijn per definitie verschillend en eigen aan iedere onderneming. Dit maakt het moeilijk om één bepaald model van database te definiëren. Niet alle modellen weerspiegelen de specifieke behoeften van de onderneming. Daarom is MS Access eveneens verschillend op het niveau van de opvatting. Men moet eerst en vooral de gegevens analyseren alvorens men de nodige tabellen kan beginnen creëren. Fouten in de analyse hebben een slecht werkende en onsamenhangende toepassing tot gevolg. Om dit te vermijden besteden we ruim voldoende tijd aan het analyseren van de gegevens om slechts daarna tabellen en andere objecten aan te maken.

Deze cursus is beperkt tot het maken en manipuleren van Access-databases, -tabellen en -relaties.

Inhoud

 • Inleiding
  • Wat is Microsoft Access?
  • MS Access terminologie
  • MS Access opstarten en afsluiten
  • Bespreking van het MS Access scherm
 • Databases
  • Wat is een (relationele) database?
  • Soorten relaties
  • Stappen bij de creatie van databases
  • Een nieuwe database maken
  • Bestandsbeheer
 • Tabellen
  • De creatie van tabellen
   • Methoden
   • Velden (veldnaam, gegevenstype, veldeigenschappen)
   • Primaire sleutelvelden
  • Relaties leggen tussen tabellen
  • De opmaak van een tabel
  • Gegevens importeren en exporteren
  • Tabellen gebruiken om gegevens te raadplegen en te beheren
   • Gegevens invoeren, wijzigen, verwijderen
   • Werken met kolommen
   • Gegevens zoeken en vervangen
   • Sorteren en filteren van gegevens
  • De structuur wijzigen
  • Tabeleigenschappen
  • Een tabel analyseren