Realdolmen Education

Details

Using VBA to Automate MS Access Databases

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

3 day(s)

Doelgroep

De cursus richt zich vooral tot pc-gebruikers die gegevens, opgeslagen in MS Access databases, efficiƫnter willen beheren en manipuleren, en die de bedoeling hebben databanken voor Access-eindgebruikers te automatiseren met behulp van macro's en Visual Basic code.

Voorkennis

De cursus Access Introduction gevolgd hebben of door de dagelijkse ervaring met Access als gebruiksinstrument, beschikken over een voorkennis van gelijkwaardig niveau. Zodoende moet men reeds vlot tabellen, queries, formulieren, rapporten en relaties kunnen aanmaken.

Doel

Verkennen van Macro's en Visual Basic voor Access teneinde een applicatie te kunnen opbouwen die interactie met de gebruiker voorziet. Na afloop van de cursus heeft de deelnemer een overzicht van de middelen die hem/haar toelaten een bestaande databank volledig te automatiseren. Bovendien krijgt de cursist een beter inzicht in de toepassings-mogelijkheden van de reeds gekende objecten en de wisselwerking ertussen.

Methode

Klassikale training met individuele begeleiding, waarbij aan de hand van een uit te werken Access-toepassing alle onderwerpen van automatisering van de database aan bod komen. Dankzij concrete probleemstellingen zal de theorie direct aan de praktijk gekoppeld worden. Elke cursist beschikt hiervoor over een eigen werkstation.

Beschrijving

Aan de hand van een database met daarin slechts enkele tabellen, bouwen de cursisten samen met de docent een volledig geautomatiseerde database uit.Deze concrete toepassing waar gedurende de cursus mee gewerkt wordt, bevat alle elementen die nodig zijn om een database te automatiseren.

Dit houdt in dat er niet alleen met macro's en Visual Basic code wordt gewerkt maar dat er ook formulieren en rapporten worden aangemaakt, waarbij de eigenschappen van de verschillende objecten uitvoerig worden besproken.

Via enkele eenvoudige macro's worden de verschillende mogelijkheden om een database te automatiseren zonder te programmeren, uitgelegd.

Naast de algemene bouwstenen van de taal VBA, zoals variabelen, constanten, voorwaardelijke structuren en lussen, leren de cursisten ook de specifieke Access-objecten te automatiseren via VBA.

Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan de afwerking van de databaseapplicatie en aan de beveiliging ervan.

Inhoud

 • Inleiding
 • Macro's
  • Een macro maken
   • Onafhankelijke macro's
   • Ingesloten macro's
   • Acties toevoegen
  • Een macro uitvoeren
  • Program flow in macro's
   • Commentaar toevoegen
   • Voorwaarden in macro's
   • Submacro's
   • Macro-acties groeperen
  • Data macro's
  • Een macro maken via de Command Button Wizard
  • Een macro debuggen
  • Foutafhandeling toevoegen aan een macro
  • Macro's converteren naar VBA
 • De VBE
  • De Visual Basic Editor openen
  • Bespreking van het scherm
  • Opties
  • Schakelen tussen de VBE en Access
 • VBA algemeen
  • De structuur van een VBA project
  • Een standaard module maken
  • Sub procedures en Function procedures maken
  • Variabelen
  • Expressies
  • Constanten
  • Voorwaardelijke programmastructuren
   • If Then
   • Select Case
  • Lussen
   • For Next
   • Do Loop
  • Fouten
   • Soorten fouten
   • Break Mode
   • Debuggen
   • Foutafhandeling bij runtime fouten
 • Werken met Access objecten
  • Collections, properties, methods en events
  • De Object Browser
  • Objectvariabelen
  • Programmastructuren
   • With ... End With
   • For Each ... Next
  • DoCmd
  • Werken met formulieren (Form)
   • Verwijzingen naar forms
   • Properties
   • Methods
   • Events
   • Secties in een formulier
   • Controls in een formulier
  • Werken met rapporten (Report)
   • Properties
   • Methods
   • Events
   • Secties in een rapport
   • Controls in een rapport
 • DAO en ADO
 • Overige
  • User Defined Functions
  • Automation
  • Startup options
  • Security