Realdolmen Education

Details

Access VBA Programming

Deze cursus is momenteel niet ingepland op de open kalender, maar kan op aanvraag georganiseerd worden.

Cursus aanvragen

Aantal dagen

3 day(s)

MS Access: Databases automatiseren met VBA

Duur

3 dagen

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor ervaren Access-gebruikers die MS Access-databases nog meer willen automatiseren dan mogelijk is met macro's om hun eigen applicaties te ontwikkelen.

Voorkennis

De cursus " MS Access: Databases aanmaken en gebruiken" hebben gevolgd of ervaring hebben met het gebruik van MS Access. Tabellen, relaties, query's, formulieren en rapporten kunnen maken. De cursus “MS Access: Module 4 – Databases automatiseren zonder programmeren” gevolgd hebben of enige ervaring met programmeren is een pluspunt. Een goede kennis van werken in een Windows-omgeving en bestandsbeheer is noodzakelijk.

Leerdoel

Kennismaken met Visual Basic for Access om een applicatie te kunnen bouwen die interactie biedt met de gebruiker. Na de cursus hebben de deelnemers een algemeen beeld van de manier waarop ze een bestaande database volledig kunnen automatiseren. Bovendien heeft elke student een duidelijk inzicht in de toepassingsmogelijkheden van bekende objecten en in de interactie tussen deze objecten.

Methode

Door docenten geleide, klassikale training, waar een bestaande database geautomatiseerd wordt met VBA-code. We zoomen in op specifieke problemen zodat theorie en praktijk nauw verweven zijn.

Beschrijving

Aan de hand van een bestaande database met tabellen, query's, formulieren en rapporten bouwen de studenten samen met de docent een volledig geautomatiseerde database.

Naast de algemene bouwstenen van de VBA-taal, zoals variabelen, constanten, voorwaardelijke structuren en lussen, leren studenten ook specifieke Access-objecten via VBA te automatiseren.

Inhoud

 • Inleiding
 • Macro's converteren naar VBA
 • De VBE
  • De Visual Basic Editor openen
  • Bespreking van het scherm
  • Opties
  • Schakelen tussen de VBE en Access
 • VBA algemeen
  • De structuur van een VBA project
  • Een standaard module maken
  • Sub- procedures en Function- procedures maken
  • Variabelen
  • Expressies
  • Constanten
  • Voorwaardelijke programmastructuren
   • If Then
   • Select Case
  • Lussen
   • For Next
   • Do Loop
  • Fouten
   • Soorten fouten
   • Break Mode
   • Debuggen
   • Foutafhandeling bij ‘runtime’- fouten
 • Werken met Access objecten
  • Collections, properties, methods en events
  • De Object Browser
  • Objectvariabelen
  • Programmastructuren
   • With ... End With
   • For Each ... Next
  • DoCmd
  • Werken met formulieren (Form)
   • Verwijzingen naar forms
   • Properties
   • Methods
   • Events
   • Secties in een formulier
   • Controls in een formulier
  • Werken met rapporten (Report)
   • Properties
   • Methods
   • Events
   • Secties in een rapport
   • Controls in een rapport
 • Overige
  • DAO en ADO
  • User Defined Functions
  • Startup options