Evaluatie

Education Evaluatieformulier

Realdolmen vraagt u dit formulier in te vullen in opdracht van uw organisatie, om deze toe te laten de kwaliteit van de opleiding te evalueren en eventueel nieuwe sessies te plannen.
De scoreformulieren zullen eerst doorgenomen worden door de Realdolmen trainer en desgevallend aangevuld worden met kaderende opmerkingen, alvorens over te maken aan uw organisatie.
De verwerking van deze persoonsgegevens is toegestaan want noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van uw organisatie om zijn medewerkers kwaliteitsvolle opleidingen te garanderen.
Realdolmen zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hogervermelde doelen, waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren.
Daar deze gegevens bewijs vormen van gevolgde training zullen wij deze gedurende 10 jaar bijhouden.
U heeft het recht om uw opgeslagen evaluatieformulier in te zien (b.v. bij vermoeden van onregelmatigheden), te corrigeren, te laten verwijderen (b.v. wanneer de maximum bewaartermijn overschreden zou zijn) of te laten overdragen indien u het formulier zelf verder wenst te bewaren. Daarnaast kunt u verzoeken om het gebruik van uw gegevens te beperken of verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Contacteer voor deze verzoeken de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van uw organisatie.
(Voor particuliere deelnemers: contacteer de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Realdolmen via het webformulier “Verzoek van de Betrokkene”)
Wetten en technologieën op het internet veranderen snel. Daarom behoudt Realdolmen zich het recht voor om deze Privacyverklaring en dit Privacybeleid wanneer nodig aan te passen. Dit is versie RD-EEN-27-01-2020, geldig in NL, FR en EN vanaf 27.01.2020 tot de datum van de volgende versie.