IBM LUW

DB2 SQL PL

SQL PL is een procedurele taal voor het schrijven van IBM Db2 database routines. In deze cursus wordt in eerste instantie de werkwijze voor het aanmaken van SQL PL blokken aangeleerd. De basisbewerkingen zoals de declaratie en het gebruik van...

Writing SQL Queries for IBM Db2 LUW

Na een korte beschrijving van relationele concepten en van de DB2 objecten, wordt er uitvoerig besproken hoe men gegevens van een Db2 database kan manipuleren door middel van SQL Data Manipulation Language (DML) statements. Naast de basis SELECT-vorm...