Oracle

Oracle PL/SQL

PL/SQL is een procedurele taal voor het schrijven van Oracle database transacties. In deze cursus wordt in eerste instantie het coderen van PL/SQL- blokken aangeleerd. De basisbewerkingen zoals de declaratie en het gebruik van cursors, variabelen...

Oracle SQL Performance Tuning

Na een introductie van de belangrijkste oorzaken van performantieproblemen, en een overzicht van de eerste acties die genomen kunnen worden om de performantie te verbeteren, wordt er gefocust op indexen. Het begrijpen van de werking van indexen is ee...

Writing SQL Queries for Oracle DB

Na een korte beschrijving van relationele concepten en van de Oracle objecten, wordt er uitvoerig besproken hoe men gegevens van een Oracle database kan manipuleren door middel van SQL Data Manipulation Language (DML) statements. Naast de basis...