UNIX and Linux

Linux System Administration

Deze cursus duikt dieper in de wereld van Linux, gebruik makend van de open source implementatie van het OS. We behandelen zowel de niet-grafische als de grafische omgeving en bekijken het systeem vanuit het standpunt van de systeembeheerder. De...

UNIX and Linux Basics

Deze cursus duikt in de wereld van UNIX, gebruik makend van de open source implementatie van dit operating systeem, Linux.Hij introduceert zowel de niet-grafische als de grafische omgevingen van Linux/UNIX, en toont deze vanuit gebruikers-oogpun...

UNIX Shell Scripting

Deze cursus duikt in de wereld van Linux/UNIX, gebruik makend van de open source implementatie van dit operating systeem, Linux. Eerst bekijken we een aantal basiscommando’s, hoe we het filesysteem navigeren, en bestanden aanmaken en manipuleren. Op...