TCP IP

TCP/IP Essentials

In een inleiding komen de basisprincipes van het TCP/IP protocol aan bod. TCP/IP wordt in zijn historisch kader geplaatst, en wordt gesitueerd ten opzichte van het OSI-model. De lagenstructuur van het TCP/IP protocol wordt besproken. Er wordt gede...

TCP/IP v6

De cursusbeschrijving is voorlopig enkel in andere talen beschikbaar.