Microsoft Word

Collaborating on Word Documents

Markeringen en opmerkingen zijn de eerste topics die aan bod komen. U leert hoe u markeringen en opmerkingen kan aanmaken, hoe ze te bewerken en te verwijderen. Vervolgens worden wijzigingen aan documenten bijgehouden, beveiligd, aanvaard of...

MS Word MOS Level 1

De cursusbeschrijving is voorlopig enkel in andere talen beschikbaar.

Word Advanced

Deze cursus richt zich voornamelijk tot mensen die hun documenten willen standaardiseren en mensen die moeten werken met grote documenten. We vangen aan met een korte herhaling van de technieken die aangeleerd en ingeoefend werden tijdens de...

Word Introduction

U leert om te beginnen hoe u op efficiënte wijze tekst in een document invoert, selecteert, corrigeert en verwijdert. Vervolgens oefenen we op essentiële handelingen: knippen, kopiëren en plakken. Ook de verschillende manieren om documenten op te...

Word Mail Merge

Het eerste luik van deze sessie behandelt de basishandelingen die nodig zijn om bv de adresgegevens uit een databestand samen te voegen met een brief. Vervolgens worden deze basishandelingen uitgebreid met het aanmaken van een databestand of het...

Working with Large Word Documents

Deze cursus start met de stijlen of opmaakprofielen. U leert stijlen aanmaken, toepassen en wijzigen voor gebruik in lange en complexe documenten. Daarna tonen we u het verschil tussen sectie- en pagina-opmaak. Op die manier kan u een logische i...

Working with Word Templates and Forms

We starten met het maken van een formulier. De diverse mogelijkheden hiervan worden uitgelegd en ingeoefend. Ook de manier om de inhoud van de formulieren af te drukken en samen te vatten komt aan bod. Daarna behandelen we de velden. We voorzien...