Realdolmen Education

Welkom bij Realdolmen Education

Cursussen in de spotlight

Security Fundamentals (MOC 40367)

This three-day MTA Training course helps you prepare for Microsoft Technology Associate Exam 98-367, and build an understanding of these topics: Security Layers, Operating System Security, Network Security, Security Software. This course leverages ...

DB2 SQL PL

SQL PL is een procedurele taal voor het schrijven van IBM Db2 database routines. In deze cursus wordt in eerste instantie de werkwijze voor het aanmaken van SQL PL blokken aangeleerd. De basisbewerkingen zoals de declaratie en het gebruik van...

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (MOC 20486)

In this 5-day course, the professional web developers will learn to develop advanced ASP.NET Core MVC applications using .NET Core tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of the Web...

ISO 20000 Auditor

The ISO/IEC 20000 Auditors course is a 2-day classroom training relevant for professionals who play a role as a 3rd party auditor in an ISO/IEC 20000 assessment. This course is designed for professionals and certified auditors who require an orienta...

Using SQL Server 2014 Analysis Services

After completing this course, students will be able to: Create a multidimensional database with Analysis Services; Implement dimensions in a cube; Implement measures and measure groups in a cube; Use MDX Syntax; Customize a cube; Implement a Tabular...

Core Solutions of Skype for Business 2015 (MOC 20334)

This course provides students with the knowledge andskills that are required to plan, deploy, configure, and administer a Skype forBusiness 2015 solution. Students will learn how to deploy a multi-site andhighly available Skype for Business infras...

Excel Lists and Pivot Tables

Het databasebeheer van MS Excel heeft in Office een aantal drastische wijzigingen ondergaan die de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Zo kunnen er nu automatisch dynamische tabellen gemaakt worden, waardoor u in functies en Pivot Tables niet ...

MSI Packaging & App-V Sequencing

De eerste dag wordt MSI (re-)packaging uitgelegd door gebruik te maken van Flexera AdminStudio 11.5. In de VM zal voornamelijk het theoretische gedeelte aan bod komen, over wat MSI nu eigenlijk is. In de NM zal vooral de AdminStudio gebruikt worden...

Using MS Outlook to its Full Potential

Om het werken met MS Outlook inzichtelijk te maken, wordt bij wijze van inleiding een korte voorstelling gegeven van de Client-Server architectuur, waar MS Outlook en MS Exchange-server de belangrijkste componenten zijn. De toepasbaarheid van sommige...

Testing in an Agile context

In the current business context responsiveness to change has become an important part of successfully delivering new products. ...

Hello Drupal!

Cette formation est destinée à vous faire découvrir Drupal, en tant que Content Management System (CMS) ainsi qu’en tant que plateforme de développement web (CMF)....

Microsoft 365 Tenant & Service Management (MS-100T02-A)

Learn about Microsoft 365 Tenant and Service Management, including how to plan, manage, and customize your organization’s Microsoft 365 tenant and services....