Realdolmen Education

Welkom bij Realdolmen Education

Cursussen in de spotlight

Querying Data with Transact-SQL (MOC 20761)

This course isdesigned to introduce students to Transact-SQL. It is designed in such a waythat the first three days can be taught as a course to students requiring theknowledge for other courses in the SQL Server curriculum. Days 4 & 5 teachthe remai...

Test Design Techniques

Test Design Technieken zijn technieken die door ontwikkelaars of testers gebruikt kunnen worden om aan de hand van bepaalde regels en op basis van analysedocumenten, zo efficiënt mogelijk test cases te kunnen uitwerken. Binnen de cursus wordt er aa...

Advanced Querying Microsoft SQL Server

After completing this course, students will be able to:Work on the SQL Azure platform, Work with different SQL Server Datatypes, Execute stored procedures, Use table expressions, Use Pivoting and Grouping Sets, Use window ranking, offset and aggrega...

Excel "What If" Analysis Tools (VILT - Virtual Instructor Led Training)

Excel beschikt over 4 middelen waarmee je simulaties kunt maken (Gegevenstabellen en Scenario’s) of waarmee je resutaten van formules kunt bepalen (Doelzoeken en Oplosser). In deze sessie leer je deze “Wat Als”-analysetools gebruiken....

Word Basics

U leert om te beginnen hoe u op efficiënte wijze tekst in een document invoert, selecteert, corrigeert en verwijdert. Vervolgens oefenen we op essentiële handelingen: knippen, kopiëren en plakken. Ook de verschillende manieren om documenten op te...

Getting started with the Mean stack

Creating a modern web application is not easy. You have to know multiple programming languages to create one. This means you have to switch languages when working on a certain part of the web application (client, server, data, ..). These context swi...

JIRA Server Administration Part 1: Getting up and running

In this course, attendees will gain a solid foundation for all of the configurable components involved in setting up and managing JIRA projects. They'll learn and perform the project admin tasks such as customizing project details, configuring...

SASS - SCSS

CSS Pre-Processors In this course we will use Sass-SCSS to render CSS code...

Developing SQL Databases (MOC 20762)

This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to develop a Microsoft SQL Server database. ...

WSO2 Data Server Services for Developers

Behind most application silos are heterogeneous and disparate data stores. The WSO2 Data Services Server (DSS) augments Service Oriented Architecture (SOA) development efforts by providing an easy-to-use platform for integrating data stores, creating...

Programming in C# (MOC 20483)

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create Windows applications using the C language. During their five days in the classroom students review the basics of C program structure, language...

bikablo® Basic Visual Facilitation Training

Maak een tekening en verhoog je impact met 30% – getriggerd door deze tekst? Wel … waarover praten we? ‘Basis Zakelijk Tekenen’ is een leuke, interactieve en op de praktijk gerichte workshop die je een nieuwe manier van denken in beelden aanleert...