Realdolmen Education

Details

Getting started with Microsoft Visio

This course is currently not scheduled on the open calendar, but can be organized on request.

Request Course

Duration

1 day(s)

Doelgroep

Iedereen die allerlei gegevens op een grafische manier wenst voor te stellen,gebruik makende van figuren, geformatteerde teksten en kleuren.

Voorkennis

Enkel Windows ervaring is vereist.

Doel

Na het volgen van deze cursus is de student in staat om op een zelfstandige wijze Visio 2003 te gebruiken om zijn gegevens op een grafische wijze voor te stellen.

Methode

Klassikale training afgewisseld met oefeningen. Elke cursist beschikt hiervoor over een eigen werkstation. Elke cursist ontvangt een door ons geselecteerd Visio-handboek dat alle in de cursus behandelde topics bevat.

Beschrijving

De cursus start met een overzicht van de doelstellingen, terminologie, algemene functionaliteiten en mogelijkheden van Visio.

Daarna starten wij met het werken met shapes, die vervolgens via diverse manieren geconnecteerd worden met elkaar.

Vervolgens gaan we de shapes en verbindingslijnen manipuleren : formaataanpassingen, roteren, stapelvolgorde aanpassen,...

In een volgende stap zullen we op diverse wijzen tekst toevoegen aan onze figuur.

In een volgende stap leren we werken met documenten die bestaan uit meerdere pagina's en leren we gebruik maken van 'layers' in Visio.

De cursus wordt afgesloten met een gedetailleerd overzicht - naar wens van de cursisten - van één tot twee bestaande templates (projectbeheer, database, flow chart, netwerk, website,...).

Inhoud

 • Introductie
  • Situering van Visio als aanvulling op de MS Office producten
  • Doel van Visio : grafisch voorstellen van data
  • Visio versies
  • Terminologie : Drawings, Templates, Stencils en Shapes
 • Customisatie van het tabblad via Tools/Options
  • Aanpassing kleuren
  • Save-opties
  • File paths
  • View opties
 • Werken met shapes
  • Shapes op het tabblad brengen via drag en drop
  • Verplaatsen van shapes op het tabblad
  • In- en uitzoomen (via zoom window, via View menu, via scroll-mouse, via shortcut)
  • Gebruik en plaatsing van het pan-en zoom-window
  • Openen van bijkomende stencils om meer shapes ter beschikking te hebben
  • Opzoeken van shapes via find
  • Selecteren van meerdere shapes op het tabblad
 • Shapes verbinden
  • Gebruik van de connector tool
  • Verbinden van volledige shapes
  • Verbindingen via de connectiepunten van de shapes
  • Gebruik van de connector shapes
  • Impact van het verplaatsen van shapes op de connectoren
 • Manipulatie van shapes en verbindingslijnen
  • Formatteren van de shapes en verbindingslijnen
  • Lijnformaat en -diktes aanpassen
  • Kleuropvulling
  • Aanpassen van de richting van de verbindingslijnen
  • Rotatie van shapes
  • Wijzigen van de stapelvolgorde
  • Groeperen van shapes
  • Gebruik van de shapes in de document stencil
  • Gebruik van de format painter om de opmaak van 1 shape over te brengen naar andere shapes
  • Schikking van de shapes in het diagram aanpassen
  • Weergave van kruisende verbindingslijnen
  • Toevoegen en verplaatsen van verbindingspunten aan shapes
 • Werken met meerdere paginas in één tekening
  • Toevoegen, verwijderen en herordenen van paginas
  • Gebruik van background paginas
  • Gebruik van borders en titles in een document
  • Properties van de paginas wijzigen
 • Tekst toevoegen aan het diagram
  • Tekst in een shape
  • Tekst bij een verbindingslijn
  • Tekstformattering
  • Gebruik van de tekst-tool
  • Werken met de tekst block tool
  • Gebruik van de spellingscontrole
  • Gebruik van bijschrift shapes
  • Definieren van hyperlinks
 • Werken met layers
  • Gebruik van de default laag en creatie van bijkomende lagen
  • Toewijzen van shapes aan lagen
  • Verbergen van lagen bij het weergeven van een diagram
 • Opslaan van diagrammen
  • Keuze van het file-type
  • Read-only opslaan van bestanden
  • Opslaan van templates
 • Gebruik van één of twee van de bestaande templates
  • Project-planning
  • Netwerkbeheer
  • Website planning en -beheer
  • Database beheer