Realdolmen Education

Details

Linux System Administration

This course is currently not scheduled on the open calendar, but can be organized on request.

Request Course

Duration

3 day(s)

Doelgroep

Gedreven PC gebruikers, systeembeheerders of andere professionele informatici die naar het Linux/Unix Operating Systeem willen overschakelen.

Voorkennis

Kennis van PC-gebruik in het algemeen, van een ander operating systeem in het bijzonder (zoals MS Windows of Mac OS) is ten zeerste aan te raden. Kennis van de basisbegrippen van Linux/Unix zowel wat betreft de lijncommando's als de grafische interface is een noodzaak tot het volgen van deze cursus. De cursus 'Unix and Linux Basics' (UNX011) is een praktische voorbereiding op deze kursus.

Doel

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om zelfstandig een Unix/Linux server of workstation te installeren, configureren en te monitoren. U bent in staat bijkomende applicaties te installeren; de basis te leggen voor de opbouw van een netwerk met Linux/Unix machines; de basis van security uit te bouwen.

Methode

Klassieke training, waarbij alle aspecten van de theoretische uiteenzetting in realistische scenario's uitgeprobeerd worden. De gebruiker krijgt uitgebreid de gelegenheid om te experimenteren en vragen te stellen. Iedere cursist beschikt over een eigen werkstation.

Beschrijving

Deze cursus duikt dieper in de wereld van Linux, gebruik makend van de open source implementatie van het OS. We behandelen zowel de niet-grafische als de grafische omgeving en bekijken het systeem vanuit het standpunt van de systeembeheerder. De cursus is niet toegespitst op een specifieke distrubutie.

De cursist als systeembeheerder van het systeem, leert het Linux OS installeren, configureren en beheren. We starten bij het begin en overlopen de basiscommando’s, om hierna dieper in te gaan op de netwerk configuratie en het beheer van data opslag. We bekijken hoe het systeem geautomatiseerd (bijv. backup), beveiligd en gemonitored kan worden. Verder besteden we aandacht aan het onderhouden en optimaliseren van het systeem, en best practices voor software installaties en configuraties.

Naast deze onderwerpen besteden we ook aandacht aan windows integratie (Samba, AD), virtualisatie mogelijkheden en de grafische Linux omgeving (Gnome, VNC).

De cursus is praktisch ingericht, en voor elk hoofdstuk zijn er interessante en realistische oefeningen voorzien. We beoefenen best practices en leggen nadruk op het zelf zoeken naar oplossingen en hulp in de beschikbare documentatie op het systeem. Hierbij maken we gebruik van de standaardtools die beschikbaar zijn op het systeem (awk, sed, grep, tar, ...).

In de cursus word er gebruik gemaakt van een op Red Hat Enterprise Linux of Debian gebaseerde Linux distributie. Dit kan gaan van CentOS, RHEL en Debian, tot de verschillende Ubuntu flavours (Scientific Linux, Mint, ..). De technische documentatie van de distributie, en het overige cursusmateraal worden ter beschikking gesteld.

Inhoud

 • Introductie
  • Linux, GNU, GPL, ...
  • Installatiemethodes
  • Boot process
  • systemd
  • LAB: Linux installation
 • Linux basics
  • Commando's uitvoeren
  • Basistools (grep, sed, awk)
  • Pipes, redirection
  • Gebruikers en groepen
  • Bestandssysteem hierarchie
  • Permissies
  • Process management
  • LAB: Linux Basics
 • Installatie en upgrade van software
  • Gebruik van de Red Hat Package Manager (rpm)
  • Tarball gebruik (tar.gz)
  • Linux Kernel Upgrades
  • Linux Lifecycle
  • Praktische oefeningen
  • Hulp zoeken op het systeem
  • LAB: Installatie van OpenSSH
 • Linux networking
  • Opzetten van een ethernet connectie
  • Beheer van hosts
  • DNS settings beheren
  • DHCP configuratie
  • Commando's ivm netwerk-beheer (ifconfig, ping,...)
  • Internetconnectie
  • Gebruik van NFS (Network File system)
  • Gebruik van Samba
  • Netwerk troubleshooting
  • LAB: Interface aggregatie
 • Opslag en bestandssystemen
  • Hardware
  • Partities
  • Logical Volume Manager
  • Bestandssystemen
  • Swapruimte
  • Check, repair en defragmentatie
  • Quota
  • LAB: LVM Mirroring, LVM Snapshots
 • Automatisatie, scheduling en backups
  • One-time scheduling (at)
  • Scheduling (cron)
  • Backup files (tar)
  • Backup files (rsync)
  • Backup files (compressie)
  • System backups
  • LAB: cron, rsync, tar, logrotate
 • Beveiliging en logging
  • Log bestanden
  • Logrotate
  • Sudo
  • SELinux
  • Firewall (iptables)
  • Andere security tools
  • LAB: Antivirus en fail2ban
 • Resource Monitoring
  • Het /proc filesystem gebruiken
  • Beheer van disk-space
  • Beheer van geheugen
  • Praktische oefeningen
  • LAB: Installatie van webmin
 • De Linux kernel
  • Modules
  • Tuning
  • Het /proc en /sys bestandssysteem
  • LAB: Gebruik van tuned
 • Bestanden delen
  • NFS
  • Samba / CIFS
  • LAB: Samba share instellen
 • De grafische omgeving
  • X, Gnome, XFCE, KDE, ...
  • Remote management (X11 forwarding, VNC)
  • LAB: Installatie van VNC
 • Nuttige Tools
  • Sorteer tools (sort, uniq)
  • File behandeling (tr, sed, cut, paste, join)
  • Vergelijken van files en directories (cmp, comm, diff, dircmp)