Realdolmen Education

Details

MS SharePoint Server 2010 for the Health Care Site Owner/Power User (MOC 50470)

This course is currently not scheduled on the open calendar, but can be organized on request.

Request Course

Duration

2 day(s)

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot Site Owners/Power Users uit de Health Care sector die diverse beheerstaken in SharePoint 2010 willen uitvoeren binnen hun specifieke omgeving: het aanmaken van Sites en Lists, het beheren van toegankelijkheid en permissies op site niveau, en het uitbreiden en customiseren van Lists, Pages en Sites.

Voorkennis

De deelnemers hebben praktische voorkennis van SharePoint 2010 en zijn vertrouwd met courante handelingen in diverse Sites en Lists.

Doel

Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat om Pages, Sites en Site Collections te beheren en te customiseren; Sites, Lists, Libraries, Folders en Items van security te voorzien; Sites, Lists, Libraries, en Web Parts te configureren; en te werken met Site Columns en Content Types.

Methode

Klassikale en praktische opleiding met de mogelijkheid in te zoomen op een of meerdere (eigen) cases.

Beschrijving

In een eerste inleidende module bekijken we het volledige takkenpakket van de Health Care Site Owner/Power User, alsook de verschillende tools om deze taken uit te voeren in SharePoint.

De tweede module geeft een volledig en gedetailleerd overzicht van de verschillende basishandelingen die door een Kiosk Worker of Information Worker in een List uitgevoerd kunnen worden. Aangezien de Site Owner/Power User door de gebruikers van een Site vaak als eerste aanspreekpunt fungeert, mag verwacht worden dat de Site Owner/Power User deze basishandelingen zonder uitzondering kent en quasi blindelings kan toepassen. Het praktische luik hierbij laat deze handelingen aan bod komen.

Vervolgens bekijken we hoe diverse Lists aangemaakt en gecustomiseerd kunnen worden door het wijzigen van instellingen, het maken en aanpassen van kolommen, het toevoegen van Content Types, (de koppeling met) Site kolommen, Views en het importeren van Excel-bestanden. Bijzondere aandacht in deze module gaat naar het maken, starten en opvolgen van Workflows of automatische procedures om documenten serieel goed te keuren, of om parallel feedback te vragen. Een ander accent ligt op het bewaken van de kwaliteit door het gebruik van timestamps, versiebeheer, goedkeuring en de manier om types van documenten (handleidingen, installatieprocedures, FAQ, contracten, veiligheidsdossiers,...) van elkaar te kunnen onderscheiden, met behoud van een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke structuur.

Module 4 behandelt het aanmaken en customiseren van Web Pages, Web Part Pages, Sites en Workspaces (Document, meeting, social, ...), alsook enkele best practices om een Site Collection functioneel uit te bouwen. We overlopen enkele belangrijke en krachtige Web Parts die kunnen bijdragen tot het ontwerp van een efficiƫnte en makkelijk te onderhouden (sub)Site. Tijdens deze module kan het ontwerp van een Site voor een (ad hoc) werkgroep of een dienstoverschrijdend overlegorgaan het onderwerp zijn. Issues als het voorkomen van duplicate informatie, maar ook het bereikbaar maken van informatie komen aan bod. In het luik over de koppeling van gebruikers(groepen) aan deze site, leggen we de link met de volgende module.

In een laatste deel behandelen we alles wat te maken heeft met Users en Groups: van List permissions, mensen toegang geven tot diverse resources, SharePoint Groups, Permission Levels tot het beheren van User Alerts. We leggen hierbij de link met de vorige module: het type van de site zal doorslaggevend zijn in hoe user permissions gewijzigd of uitgebreid kunnen worden. Tenslotte ronden we af met enkele statistische gegevens die de Site Owner/Power User kan consulteren met als doel de efficiƫntie van een site te verhogen.

Alle modules hebben een sterk praktische benadering om de verworven inzichten toe te passen. We focussen hierbij uiteraard op de specificiteit binnen de Health Care sector. Zo kunnen volgende topics aan bod komen: het opzetten en uitbouwen van een Site of Library voor procedures, filtermechanismen toepassen om (alleen relevante) procedures per dienst te tonen, het inrichten van en bewaken van de gebruiksvriendelijkheid van een portal, bijv. voor de aanvraag van diverse diensten, hoe SharePoint gebruiken en inrichten als opleidingsplatform voor medewerkers, los van een verpleegsdossier, hoe de sociale dimensie uitbouwen, etcetera. Voor opleidingen op maat staat het u vrij om een of meerdere relevante cases voor te stellen die tijdens de cursus het onderwerp van de practica kunnen uitmaken.

Inhoud

 • Module 1: De rol van de Site Owner/Power User
  • Taken van de Site Owner/Power User
  • Tools en hulpmiddelen voor de Site Owner/Power User
 • Module 2: SharePoint Review
  • Diverse Libraries
  • Diverse Lists
  • Personal Views
  • Sorteren en filteren
  • Alerts en RSS
  • Check-In en Check-Out
  • Versiebeheer
  • Content Approval
  • Exporteren en synchroniseren
 • Module 3: aanmaken en customiseren van diverse lijsten
  • Algemene en specifieke instellingen van Lists en Libraries
  • Over metadata: kolommen vs. folders
  • Site Columns
  • Content Types
  • Excel lijsten importeren
  • Public Views
  • Workflows aanmaken, opvolgen en starten
  • List templates maken en toepassen
  • Opties voor indexeringen
 • Module 4: Pagina's, Web Part Pagina's, Web Sites en Workspaces
  • Web Pages aanmaken
  • Web Part Pages aanmaken
  • Web Sites aanmaken met overerving van rechten
  • Web Sites aanmaken met unieke permissies
  • Permissies op Site- en Listlevel breken
  • Site instellingen
  • Site navigatie
  • Web Parts: overzicht en customisatie
 • Module 5: Users en Groups
  • Permissies
  • Gebruikers toevoegen
  • Permissies opvragen
  • List en Library permissions
  • SharePoint groepen maken
  • Eigen permissielevels aanmaken en toewijzen aan groepen
  • Alerts op Site niveau
 • Module 6: Activity
  • Analytics Reports
  • Site Collection Analytics Reports